недеља, 3. децембар 2023.

Петар Ракас - Упис ученика у Грађевинску школу у Београду

 

ПЕТАР РАКАС, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе / грађевински инжењер 7.1 извођач радова / саветник за безбедност и здравље на раду / Награда Кнауф Академије за суву градњу / Национално признање – Плакета “28 април” у области безбедности и здравља на раду 

 

 

 

Поштовани родитељи / старатељи и будући ученици, ако желите после завршене основне школе, наставак школовања у Грађевинској школи у Београду, у образовним профилима које је могуће уписати, детаљније можете видети на сајту школе https://gradjevinska.edu.rs/ – а о образовном профилу монтер суве градње (3 степен) у коме ја предајем технологију рада и практичну наставу, о пракси у школској радионици и пракси на градилиштима у фирмама, о стипендијама и запослењу и сувој градњи уопште, као и о могућностима за наставак школовања у Грађевинској школи у Београду за извођача инсталатерских и завршних грађевинских радова (4 степен) и пословођу за високоградњу (5 степен) / односно о могућностима за студирање можете видети на овом мом блогу/сајту који управо читате https://rakas.rs/ – а можете ми се јавити из Републике Србије на мој број мобилног телефона 064-172-53-73 / а из других земаља можете позвати мобилним телефоном преко Вибер апликације на број +381-64-172-53-73 / настава је на српском језику, а званично писмо је српска азбука (српска ћирилица). Имамо сталне ученике из Републике Србије, Републике Српске и Републике Црне Горе, ове школске године имамо први пут и једног ученика из Републике Северне Македоније, а у једном периоду имали смо и једног ученика из Републике Бугарске.

 

Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, улица Хајдук Станкова 2.

Образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

 

Mонтер суве градње – мајстор (3 степен, 3 године редовно школовање), извођач радова

(4 степен, после три године за монтера суве градње, још једна година ванредно школовање уз рад),

пословођа, предузетник / ПРАКСА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО / ШКОЛА И ГРАДИЛИШТЕ

 

Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petarrakas@gradjevinska.edu.rs 

petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs

 

ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ

 

Информације: Петар Ракас, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе,

грађевински инжењер 7.1, стручно лице за безбедност и здравље на раду,

Knauf Сертификат / Knauf Академија. Добитник награде Кнауф Академије (суве градње).

Добитник Националног признања из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину –

ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”, у категорији за постигнуте резултате и заслуге у промоцији

безбедности и здравља на раду. Мобилни: 064-172-53-73 / Интернет: https://Rakas.RS/ имејл Petar@Rakas.RS 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, ПОСАО НАПРЕДОВАЊЕ – Монтер суве градње

 

је трогодишњи занатски образовни профил у Грађевинској школи у Београду (у Србији само код нас); такав да се после завршетка школе одмах може запослити као млади мајстор, а после потребног радног искуства бити и водећи мајстор, као и осамосталити се у пословном смислу

и постати предузетник; а такође можете да наставите школовање у нашој школи за одговарајући четворогодишњи образовни профил (извођач радова (4 степен) и пословођа за високоградњу (5 степен). 

 

Ко буде желео може да студира грађевину или архитектуру после завршетка наше школе.

Као занимање монтер суве градње / сува градња је суво злато – леп, креативан, веома исплатив и перспективан посао.

Много мојих некадашњих ученика ради као мајстор суве градње, међу њима је све више пословођа и предузетника, а имамо тренутно и два студента грађевине. Све је доступно и исплативо.

 

 

 

Најважнији детаљи школовања су:

 

1) одлична теоријска и практична настава,

2) обука у заштити на раду на радном месту и безбедност и здравље на раду,

3) пракса на радним местима у школској радионици и код грађевинских фирми на градилиштима, као и подршка грађевинске индустрије суве градње и Привредне коморе Београда и Србије (Јединствени нормативи суве градње – Knauf Gips, AMF, Knauf Insulation и др.),

4) предузетничко образовање у функцији струке, кроз предмете предузетништо и пракса;

5) сигуран и одлично плаћен посао после завршетка школе, где се можете одмах запослити и кроз радно искуство напредовати

као мајстор ка позицијама водећи мајстор, пословођа, извођач радова и предузетник;

6) ако је ученик није из Београда, а потребан му је смештај и исхрана у ученичком дому у Београду, то се може добити од школе приликом уписа у први разред, када је прилика да се изјасните да ли желите стипендију за ученика од одговарајуће фирме која то обезбеђује.

7) Ако ученик тренира у фудбал или неки други спорт препоручујем да се упише за монтера суве градње, јер је школски програм погодан за младе спортисте, што сматрам као члан Омладинске комисије (подкомисија за образовање) ФК Црвена Звезда Београд

8) До 17 године живота може се уписати редовно у први разред средње школе у Србији; ако кренете у неку другу школу, можете током године прећи код мене (нас); можете прећи код нас у други разред – ако сте у претходној години завршили годину у некој другој школи и наставити други разред редовно, и током школовања полагати испите разлике. 

9) И какву год да имате ситуацију, ако желите бити ученик наше школе, ви се обавезно јавите, а ја ћу Вам рећи какве су могућности, и упутити Вас на надлежне службе у школи.

 

За детаљније информације

 

ПЕТАР РАКАС, професор суве градње / наставник технологије рада са практичном наставом

Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, Хајдук Станкова 2. www.gradjevinska.edu.rs

petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs

 

ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ

 

Грађевинска школа Београд, улица Хајдук Станкова 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвртак, 30. новембар 2023.

Извођач радова | Архитектура и ентеријери

 

Извођач радова | Архитектура и ентеријери

Моја специјалност је извођење грађевинских радова у високоградњи, односно у архитектури, као и безбедност и здравље на градилиштима.

Градитељ сам “постао” у  раном детињству слагањем лего-коцки у разне облике кућа, што сам наставио мајсторисањем када сам порастао, а безбедност на градилиштима и заштита здравља је “постала” моја тема када сам се први пут ударио чекићем по прсту; тако да сам наставио у овом смеру са  образовањем, прво средњошколско у Архитектонској техничкој школи у Београду за грађевинског техничара за високоградњу (архитектонског техничара), а после и за грађевинског инжењера (7.1 ниво) на Академији техничко-уметничких струковних студија (АТТУС) у Београду, одсек Висока грађевинско-геодетска школа.

Данас у овом смислу бележим следеће:

  1. наставник технологије рада са практичном наставом (званично) / лиценца наставник практичне наставе грађевинске струке;
  2. професор суве градње (незванично) / Награда Кнауф Академије за суву градњу 2017 / Међународно такмичење младих монтера суве градње Knauf Junior Trophy – као ментор са својим ученицима 2008 прво место, 2017 друго.
  3. Национално признање у области безбедности и здравља на раду, које додељује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Управа за безбедност и здравље на раду, 28 априла 2022 године у Београду.
  4. струковни инжењер грађевинарства – специјалиста (7.1 НОКС / 240 ЕСПБ / четири године студија) – смер менаџмент у грађевинарству / грађевинско инжењерство – 2010 године
  5. Од 1992 године радни стаж у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.

Ваш

Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petarrakas@gradjevinska.edu.rs

Грађевинска школа, улица Хајдук Станкова 2

11050 БЕОГРАД 22, Београд – Звездара, ПАК 147615   Република Србија

www.Rakas.RS   064-172-53-73   Petar@Rakas.RS

petar.rakas@gmail.com

Грађевинска школа Београд – гугл мапа

 


У мојој школској учионици / радионици.

На градилишту у “паметној” згради, када су у току били завршни радови у становима.

На градилишту са мојим ученицима на пракси.

уторак, 28. новембар 2023.

Саветник за безбедност и здравље на раду

 

Саветник за безбедност и здравље на раду

Безбедност и здравље на раду односи се на професионалну безбедност и здравље, односно безбедност на раду и заштиту здравља, или безбедан професионални рад при којем су заштићени живот и здравље људи.

 

Добитник сам Националног признања у области безбедности и здравља на раду, које додељује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Управа за безбедност и здравље на раду, 28 априла 2022 године у Београду.


На овој страни су моји подаци и постигнућа у обављању послова безбедности и здравља на раду, односно заштите и безбедности, као и послови које обављам у овој области у данашње време.

 

Додела Националних признања из области безбедности и здравља на раду, које додељује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Управа за безбедност и здравље на раду, 28 април 2022 године у Београду, а међу добитницима и ја лично Петар Ракас

 

 

Моји подаци

Петар Ракас, струковни инжењер грађевинарства – специјалиста (7.1 НОКС), положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду (Управа за безбедност и здравље на раду – Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије). Претходно потребно радно искуство у извођењу грађевинских радова и обављању послова безбедности и здравља на раду.

 

 

Постигнућа

Од средњошколских дана радио сам помоћне, па онда и занатске послове на градилиштима. Завршио сам прво средњу Архитектонску техничку школу у Београду за образовни профил грађевински техничар за високоградњу. Радио сам физичке помоћне послове. Радио сам занатске и мајсторске послове, а био сам и пословођа. Студирао сам грађевину и када сам завршио постао сам извођач радова као грађевински инжењер. Данас сам с обзиром на потребно радно искуство у извођењу грађевинских радова и наставник практичне наставе грађевинске струке у Грађевинској школи у Београду (лиценца – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије). Наставник сам за предмет технологија рада са практичном наставом. Предавао сам разне области у грађевинарству за трогодишње и четворогодишње образовне профиле (извођење конструкција, завршни радови, водовод и канализација). Данас сам професор суве градње. Безбедност и здравље на раду, односно заштита и безбедност ми је увек била апсолутно важна и обавезна, да заштитим себе и своје колеге и пријатеље, односно наше животе и здравље, радно место и околину; алат, опрему, технику и материјал. У вези сам тим, по позиву госпође Вере Божић-Трефалт, тадашњег директора Управе за безбедност и здравље на раду, 2007 године сам заједно сам својим ученицима учествовао на Међународној конференцији ,,Европска недеља безбедности и здравља на раду” (22-26.10.2007.) у организацији Владе Републике Србије, са предавањем ,,Безбедност и здравље на раду при извођењу грађевинских радова” и показном вежбом ,,Прва помоћ”, на шта сам веома поносан, а посебно јер је за практично учешће на предавању и показној вежби моје ученике наградио господин Расим Љајић тадашњи министар рада, запошљавања и социјалне политике Србије.

Бавим се извођењем грађевинских радова, а истовремено практично обављам и послове безбедности и здравља на раду, односно заштите и безбедности. Предавања и обуке из области – безбедност и здравље на раду, односно заштита и безбедност – део су мојих послова по основу лиценце за наставника практичне наставе грађевинске струке и стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, односно претходно стеченог потребног радног искуства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентација на Европској недељи безбедности и здравља на раду

Конференција Европска недеља безбедности и здравља на раду одржана је у периоду 22-26 октобар 2007 године – линк до сајта Владе Србије. У среду 24 октобра 2007 године одржао сам презентацију са мојим ученицима у оквиру Конференције, на чијем крају је министар рада и социјалне политике господин Расим Љајић, у присуству госпође Вере Божић Трефалт директорке Управе за безбедност и здравље на раду, наградио моје ученике (који су учествовали у презентацији) са по једним дигиталним фото-апаратом.

Европска недеља безбедности и здравља на раду – линк ка мојој наставничкој блог страници са свим фотографијама и видео клипом са презентације.

 

 

 

      

 

Истакнути пост

Петар Ракас - Упис ученика у Грађевинску школу у Београду

  ПЕТАР РАКАС, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе / грађевински инжењер 7.1 извођач радова / саветник за безбедност ...