недеља, 19. март 2023.

УПИС УЧЕНИКА У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ У БЕОГРАДУ ЗА СЛЕДЕЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ


 


Поштовани родитељи / старатељи и будући ученици, ако желите после завршене основне школе, наставак школовања у Грађевинској школи у Београду, у образовним профилима које је могуће уписати, детаљније можете видети на сајту школе http://gradjevinska.edu.rs/ – а о образовном профилу монтер суве градње (3 степен) у коме ја предајем технологију рада и практичну наставу, о пракси у школској радионици и пракси на градилиштима у фирмама, о стипендијама и запослењу и сувој градњи уопште, као и о могућностима за наставак школовања у Грађевинској школи у Београду за извођача инсталатерских и завршних грађевинских радова (4 степен) и пословођу за високоградњу (5 степен) / односно о могућностима за студирање можете видети на овом мом блогу/сајту https://rakas.rs/ – а можете ми се јавити из Републике Србије на мој број мобилног телефона 064-172-53-73 / а из других земаља можете позвати мобилним телефоном преко Вибер апликације на број +381-64-172-53-73 / настава је на српском језику, а званично писмо је српска азбука (српска ћирилица). Имамо сталне ученике из Републике Србије, Републике Српске и Републике Црне Горе, ове школске године имамо први пут и једног ученика из Републике Северне Македоније, а у једном периоду имали смо и једног ученика из Републике Бугарске.

Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, улица Хајдук Станкова 2.
Образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ
Mонтер суве градње – мајстор (3 степен, 3 године редовно школовање), извођач радова
(4 степен, после три године за монтера суве градње, још једна година ванредно школовање уз рад),
пословођа, предузетник / ПРАКСА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО / ШКОЛА И ГРАДИЛИШТЕ
Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе
petarrakas@gradjevinska.edu.rs
petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs
ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ
Информације: Петар Ракас, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе, грађевински инжењер 7.1, стручно лице за безбедност и здравље на раду, Knauf Сертификат / Knauf Академија. Добитник награде Кнауф Академије (суве градње).
Добитник Националног признања из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину – ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”, у категорији за постигнуте резултате и заслуге у промоцији
безбедности и здравља на раду. Мобилни: 064 1725373 / Интернет: https://Rakas.RS/ имејл Petar@Rakas.RS
ОБРАЗОВАЊЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, ПОСАО НАПРЕДОВАЊЕ – Монтер суве градње је трогодишњи занатски образовни профил у Грађевинској школи у Београду (у Србији само код нас); такав да се после завршетка школе одмах може запослити као млади мајстор, а после потребног радног искуства бити и водећи мајстор, као и осамосталити се у пословном смислу и постати предузетник; а такође можете да наставите школовање у нашој школи за одговарајући четворогодишњи образовни профил (извођач радова (4 степен) и пословођа за високоградњу (5 степен).
Ко буде желео може да студира грађевину или архитектуру после завршетка наше школе.
Као занимање монтер суве градње / сува градња је суво злато – леп, креативан, веома исплатив и перспективан посао.
Много мојих некадашњих ученика ради као мајстор суве градње, међу њима је све више пословођа и предузетника, а имамо тренутно и два студента грађевине. Све је доступно и исплативо.
Најважнији детаљи школовања су:
1) одлична теоријска и практична настава,
2) обука у заштити на раду на радном месту и безбедност и здравље на раду,
3) пракса на радним местима у школској радионици и код грађевинских фирми на градилиштима, као и подршка грађевинске индустрије суве градње и Привредне коморе Београда и Србије (Јединствени нормативи суве градње – Knauf Gips, AMF, Knauf Insulation и др.),
4) предузетничко образовање у функцији струке, кроз предмете предузетништо и пракса;
5) сигуран и одлично плаћен посао после завршетка школе, где се можете одмах запослити и кроз радно искуство напредовати
као мајстор ка позицијама водећи мајстор, пословођа, извођач радова и предузетник;
6) ако је ученик није из Београда, а потребан му је смештај и исхрана у ученичком дому у Београду, то се може добити од школе приликом уписа у први разред, када је прилика да се изјасните да ли желите стипендију за ученика од одговарајуће фирме која то обезбеђује.
7) Ако ученик тренира у фудбал или неки други спорт препоручујем да се упише за монтера суве градње, јер је школски програм погодан за младе спортисте, што сматрам као члан Омладинске комисије (подкомисија за образовање) ФК Црвена Звезда Београд
8) До 17 године живота може се уписати редовно у први разред средње школе у Србији; ако кренете у неку другу школу, можете током године прећи код мене (нас); можете прећи код нас у други разред – ако сте у претходној години завршили годину у некој другој школи и наставити други разред редовно, и током школовања полагати испите разлике.
9) И какву год да имате ситуацију, ако желите бити ученик наше школе, ви се обавезно јавите, а ја ћу Вам рећи какве су могућности, и упутити Вас на надлежне службе у школи.



За детаљније информације
ПЕТАР РАКАС, професор суве градње / наставник технологије рада са практичном наставом
Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, Хајдук Станкова 2. www.gradjevinska.edu.rs
petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs
ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ

среда, 30. март 2022.

УПИС 2022

 


Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, Хајдук Станкова 2.

Образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Mонтер суве градње – мајстор (3 степен, 3 године редовно школовање), извођач радова (4 степен, после три године за монтера суве градње, још једна година ванредно школовање уз рад) – пословођа, предузетник / ПРАКСА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО / ШКОЛА И ГРАДИЛИШТЕ
Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petarrakas@gradjevinska.edu.rs 

petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs

ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ

Информације: Петар Ракас, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе, стручно лице за безбедност и здравље на раду, Knauf Сертификат / Knauf Академија. Мобилни: 064-172-53-73 / Интернет: https://Rakas.RS/ имејл Petar@Rakas.RS

Монтер суве градње је трогодишњи занатски образовни профил у Грађевинској школи у Београду (у Србији само код нас); такав да се после завршетка школе одмах може запослити као млади мајстор, а после потребног радног искуства бити и водећи мајстор, као и осамосталити се у пословном смислу и постати предузетник; а такође можете да наставите школовање у нашој школи за одговарајући четворогодишњи образовни профил (извођач радова (4 степен) и пословођа за високоградњу (5 степен). Ко буде желео може да студира грађевину или архитектуру после завршетка наше школе. Као занимање монтер суве градње / сува градња је суво злато – леп, креативан, веома исплатив и перспективан посао.

Најважнији детаљи школовања су:

1) одлична теоријска и практична настава,

2) обука у заштити на раду на радном месту и безбедност и здравље на раду,

3) пракса на радним местима у школској радионици и код грађевинских фирми на градилиштима, као и подршка грађевинске индустрије суве градње и Привредне коморе Београда и Србије (Јединствени нормативи суве градње – Knauf Gips, AMF, Knauf Insulation и др.),

4) предузетничко образовање у функцији струке, кроз предмете предузетништо и пракса;

5) сигуран и одлично плаћен посао после завршетка школе, где се можете одмах запослити и кроз радно искуство напредовати као мајстор ка позицијама водећи мајстор, пословођа, извођач радова и предузетник;

6) ако је ученик није из Београда, а потребан му је смештај и исхрана у ученичком дому у Београду, то се може добити од школе приликом уписа у први разред, када је прилика да се изјасните да ли желите стипендију за ученика од одговарајуће фирме која то обезбеђује.

7) Ако ученик тренира у фудбал или неки други спорт препоручујем да се упише за монтера суве градње, јер је школски програм погодан за младе спортисте, што сматрам као члан Омладинске комисије (подкомисија за образовање) ФК Црвена Звезда Београд







УПИС - СУВА ГРАДЊА - ИНФО

 




недеља, 30. август 2015.

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК - ИНЖЕЊЕР




У ОВОМ ВИДЕО-КЛИПУ ГОВОРИМ О МОНТЕРИМА СУВЕ ГРАДЊЕ, НАСТАВКУ ШКОЛОВАЊА И МОГУЋНОСТИМА ЗА ПОСАО, ЗАРАДУ И НАПРЕДОВАЊЕ. 
Видео-клипове који следе сам снимио са мојим ученицима на часовима технологије рада са практичном наставом; а одмах иза њих су видео клипови са професионалним монтирањем система суве градње - спуштеним плафонима, преградним зидовима и облогама у продукцији Knauf и Rigips.

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Монтери суве градње (ученици) - алат

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Монтирање гипс-картонских плоча

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Испуна спојева гипс-картонских плоча

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Размена искуства први и други разред / радионица - градилиште


Истакнути пост

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК - ИНЖЕЊЕР

У ОВОМ ВИДЕО-КЛИПУ ГОВОРИМ О МОНТЕРИМА СУВЕ ГРАДЊЕ, НАСТАВКУ ШКОЛОВАЊА И МОГУЋНОСТИМА ЗА ПОСАО, ЗАРАДУ И НАПРЕДОВАЊЕ.  Видео-клипов...