среда, 30. март 2022.

УПИС 2022

 


Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, Хајдук Станкова 2.

Образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Mонтер суве градње – мајстор (3 степен, 3 године редовно школовање), извођач радова (4 степен, после три године за монтера суве градње, још једна година ванредно школовање уз рад) – пословођа, предузетник / ПРАКСА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО / ШКОЛА И ГРАДИЛИШТЕ
Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petarrakas@gradjevinska.edu.rs 

petar@rakas.rs 064-172-53-73 rakas.rs

ЈАВИТЕ СЕ – ЈАВИЋУ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ

Информације: Петар Ракас, професор суве градње / наставник технологије рада и праксе, стручно лице за безбедност и здравље на раду, Knauf Сертификат / Knauf Академија. Мобилни: 064-172-53-73 / Интернет: https://Rakas.RS/ имејл Petar@Rakas.RS

Монтер суве градње је трогодишњи занатски образовни профил у Грађевинској школи у Београду (у Србији само код нас); такав да се после завршетка школе одмах може запослити као млади мајстор, а после потребног радног искуства бити и водећи мајстор, као и осамосталити се у пословном смислу и постати предузетник; а такође можете да наставите школовање у нашој школи за одговарајући четворогодишњи образовни профил (извођач радова (4 степен) и пословођа за високоградњу (5 степен). Ко буде желео може да студира грађевину или архитектуру после завршетка наше школе. Као занимање монтер суве градње / сува градња је суво злато – леп, креативан, веома исплатив и перспективан посао.

Најважнији детаљи школовања су:

1) одлична теоријска и практична настава,

2) обука у заштити на раду на радном месту и безбедност и здравље на раду,

3) пракса на радним местима у школској радионици и код грађевинских фирми на градилиштима, као и подршка грађевинске индустрије суве градње и Привредне коморе Београда и Србије (Јединствени нормативи суве градње – Knauf Gips, AMF, Knauf Insulation и др.),

4) предузетничко образовање у функцији струке, кроз предмете предузетништо и пракса;

5) сигуран и одлично плаћен посао после завршетка школе, где се можете одмах запослити и кроз радно искуство напредовати као мајстор ка позицијама водећи мајстор, пословођа, извођач радова и предузетник;

6) ако је ученик није из Београда, а потребан му је смештај и исхрана у ученичком дому у Београду, то се може добити од школе приликом уписа у први разред, када је прилика да се изјасните да ли желите стипендију за ученика од одговарајуће фирме која то обезбеђује.

7) Ако ученик тренира у фудбал или неки други спорт препоручујем да се упише за монтера суве градње, јер је школски програм погодан за младе спортисте, што сматрам као члан Омладинске комисије (подкомисија за образовање) ФК Црвена Звезда Београд







УПИС - СУВА ГРАДЊА - ИНФО

 




недеља, 30. август 2015.

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК - ИНЖЕЊЕР




У ОВОМ ВИДЕО-КЛИПУ ГОВОРИМ О МОНТЕРИМА СУВЕ ГРАДЊЕ, НАСТАВКУ ШКОЛОВАЊА И МОГУЋНОСТИМА ЗА ПОСАО, ЗАРАДУ И НАПРЕДОВАЊЕ. 
Видео-клипове који следе сам снимио са мојим ученицима на часовима технологије рада са практичном наставом; а одмах иза њих су видео клипови са професионалним монтирањем система суве градње - спуштеним плафонима, преградним зидовима и облогама у продукцији Knauf и Rigips.

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Монтери суве градње (ученици) - алат

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Монтирање гипс-картонских плоча

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Испуна спојева гипс-картонских плоча

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Размена искуства први и други разред / радионица - градилиште


Knauf - спуштени плафони, преградни зидови и облоге

Петар Ракас, професор за наставни предмет технологија рада са практичном наставом за ученике образовног профила монтер суве градње, Грађевинска школа Београд.
МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА.- ПРЕДУЗЕТНИК.
Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње / гипс ентеријери. ЛИНКОВИ: Facebook Monter suve gradnje

Истакнути пост

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК - ИНЖЕЊЕР

У ОВОМ ВИДЕО-КЛИПУ ГОВОРИМ О МОНТЕРИМА СУВЕ ГРАДЊЕ, НАСТАВКУ ШКОЛОВАЊА И МОГУЋНОСТИМА ЗА ПОСАО, ЗАРАДУ И НАПРЕДОВАЊЕ.  Видео-клипов...